[Vietsub] Thập Quang – Tát Đỉnh Đỉnh – Không Ai Khác Ngoài Tôi OST | 拾光 – 萨顶顶 – 舍我其谁 | Chess Love

[Vietsub] bài hát Thập Quang (Nhặt Sáng) do ca sĩ Tát Đỉnh Đỉnh thể hiện trong bộ phim Không Ai Khác Ngoài Tôi OST | 拾光 – 萨顶顶 – 舍我其谁 | Chess Love

#nhatsang #tatdinhdinh #khongaikhacngoaitoi

– Pingying :

Fēng chuī lái
yuè er chuān guò yún hǎi
hú dié xiàng nǐ ya
zhī liǎo huàn xǐng xià yè de xuān nào
hēi de bái de
xiāo sàn de yán sè
shēn chū shǒu què chù pèng bù dào de
nà xiē měi de zǎo yǐ yí wàng de
yīn wèi nǐ yòu kāi shǐ wǔ dǎo
nǐ de chū xiàn zhào liàng wǒ de shì jiè
wēn nuǎn wǒ de yǔ yè
jiào wǒ kàn jiàn shēng mìng jiù xiàng hú dié
pò jiǎn hòu cái néng fēi yuǎn
fēi chū nì jìng de huāng mò
wǒ yào huí dá nǐ gěi de hǎo
yún piāo lái
tài yáng yǐn cáng guāng cǎi
màn cháng de yǔ jì děng dài
zhěng gè xià tiān de duì bái
tián de kǔ de yī qiè wèi zhī de
zài nǐ shēn biān dōu yǒu le yán sè
jiù suàn nì fēng
yě bù huì tuì suō
shì nǐ gěi wǒ xīn de lì liàng
zhǎo huí jì yì de wèi dào
wèi ài qí dǎo
nǐ de chū xiàn zhào liàng wǒ de shì jiè
wēn nuǎn wǒ de yǔ yè
jiào wǒ kàn jiàn shēng mìng jiù xiàng hú dié
pò jiǎn hòu cái néng fēi yuǎn
nǐ de cún zài huàn xǐng wǒ de cóng qián
yǒng bào wǒ de wèi lái
jiào wǒ zhī dào shéi dōu bù shì gū dǎo
bàn zhe wǒ nì fēng bēn pǎo
xiǎo xiǎo de mèng fēi de gāo
nǐ shì wǒ zuì zhòng yào de bǎo

source

(Visited 13 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT