[Vietsub] Vũ Lạc – Bình Sinh Bất Vãn | 羽落 – 平生不晚 – nhạc hay 2021

Vietsub bài hát Vũ Lạc – Bình Sinh Bất Vãn | 羽落 – 平生不晚 – nhạc hay 2021 (bản hí nữ)

#vulac #binhsinhbatvan #羽落 #平生不晚

– PingYing:
bēi jiǔ yǐn xià màntiān xīnghé
yīrén tàn jǐn mǎn chéng zhú huǒ
mèng pàn lǐ jiàn màntiān yǔ luò
yuán zì hé chù xún nǐ wǒ
gēwǔ yǐ xiē shēng xiāo yǐ mò
zhà xǐng zhěn biān tiānle liáng báo
yúshēng què wú nǐ dù yīnguǒ
fúhuá yǔ wǒ yòu rúhé
yǔ luò jǐn cháng’ān nán qiú fēng lín wǎn
sìjì jiāotì rén bù huàn
wǒ qíng chāi jǐ duàn nǐ lèiyǎn shānrán
érnǚ qíng cháng xìzi chàng bù wán
yǔ luò rù jiāngnán yānyǔ zǒng chī chán
fēng qǐ shí zì zhī lěngnuǎn
wǒ xuān bái mòrǎn nǐ hóngxiù lánshān
cǐ qíng hòushì yòu bèi shéi qù dùzhuàn
bēi jiǔ yǐn xià màntiān xīnghé
yīrén tàn jǐn mǎn chéng zhú huǒ
mèng pàn lǐ jiàn màntiān yǔ luò
yuán zì hé chù xún nǐ wǒ
gēwǔ yǐ xiē shēng xiāo yǐ mò
zhà xǐng zhěn biān tiānle liáng báo
yúshēng què wú nǐ dù yīnguǒ
fúhuá yǔ wǒ yòu rúhé
yǔ luò jǐn cháng’ān nán qiú fēng lín wǎn
sìjì jiāotì rén bù huàn
wǒ qíng chāi jǐ duàn nǐ lèiyǎn shānrán
érnǚ qíng cháng xìzi chàng bù wán
yǔ luò rù jiāngnán yānyǔ zǒng chī chán
fēng qǐ shí zì zhī lěngnuǎn
wǒ xuān bái mòrǎn nǐ hóngxiù lánshān
cǐ qíng hòushì yòu bèi shéi qù dùzhuàn
yǔ luò jǐn cháng’ān nán qiú fēng lín wǎn
sìjì jiāotì rén bù huàn
wǒ qíng chāi jǐ duàn nǐ lèiyǎn shānrán
érnǚ qíng cháng xìzi chàng bù wán
yǔ luò rù jiāngnán yānyǔ zǒng chī chán
fēng qǐ shí zì zhī lěngnuǎn
wǒ xuān bái mòrǎn nǐ hóngxiù lánshān
cǐ qíng hòushì yòu bèi shéi qù dùzhuàn

source

(Visited 17 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Comment (1)

LEAVE YOUR COMMENT