Vở diễn báo điềm gở ở lễ cưới hoàng hậu cuối cùng Trung Quốc
Trong hôn lễ vua Phổ Nghi và Uyển Dung, nghệ sĩ Mai Lan Phương diễn “Bá vương biệt Cơ” và bị cho là điềm gở.

(Visited 4 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT