Vua Càn Long cưỡi ngựa và săn bắn trong tranh vẽ
Hình ảnh vua Càn Long cưỡi ngựa, dùng cung tên bắn hổ, hươu… được khắc họa trong tranh hàng trăm năm trước.

(Visited 6 times, 1 visits today)

LEAVE YOUR COMMENT